Behandling

b4e6f916a5-foto-sihlouet-i-vindue-lille

Min tilgang til det terapeutiske arbejde tager altid sit afsæt i en respekt for det enkelte menneskes virkelighed og i en tro på, at alle mennesker har deres grunde til at handle, tænke eller føle, som de gør.

Du behøver ikke at stå i en dyb krise for at få noget godt ud af at starte i terapi, men kriser er en uundgåelig del af et menneskeliv og det der kendetegner dem, er ofte en følelse af, ikke rigtigt at kunne finde fodfæste i sin situation eller i tilværelsen generelt. Kriser kan opstå pludseligt, eller man kan have båret rundt på dem så længe, at de begynder at føles som en del af en selv. Begge dele kan gøre det svært at leve det liv, man gerne vil eller at have gode relationer til andre mennesker og netop på disse områder kan terapi have en afklarende virkning og være med til at skabe forandring.

Her er nogle af de tilstande, som du kan få behandling for hos mig:

 • Depression – følelsen af kronisk nedtrykthed eller håbløshed
 • Angst – enten i særlige situationer eller som en generel følelse af stærk utryghed
 • Identitetskriser for eksempel ved overgangen fra ung til voksen eller ved at stå midt i livet og måtte sande, at det ikke kommer til at vare evigt
 • Kriser forbundet med graviditet, fødsel, efterfødselsreaktioner eller forældreskabet generelt
 • Identitetskriser eller andre vanskeligheder hos voksne, der er blevet bortadopterede som børn
 • Krisereaktioner når vi konfronteres med døden, ulykker eller alvorlig sygdom, enten vores egen eller en nærtståendes
 • Sorg ved pludseligt tab eller traumer ved gamle uhelede sår i sindet
 • Opvækst i en dysfunktionel familie
 • Problemer i relationen til egne børn eller egne forældre
 • Overdreven perfektionisme eller urimeligt høje krav til sig selv eller til sine omgivelser
 • Problemer med lavt selvværd, følelsen af skam eller skyld
 • Spiseforstyrrelser eller selvskade

Det kan lyde som ekstremt mange og ekstremt forskellige tilstande, men det er min erfaring, at der er nogle basale og grundlæggende fællesnævnere, der går igen i de fleste krisetilstande. Det er for eksempel vanskeligheder med nærhed eller afstand, med at skabe overensstemmelse mellem sin inderside og sin yderside og med at acceptere, at et menneskeliv altid rummer både lys og mørke.

I terapien er målet at identificere og arbejde med de belastninger, der har banet vejen for krisen og at styrke evnen til at håndtere dem. Terapi kan hverken gøre livet glat eller problemfrit, men det kan være en vej til at genvinde fodfæstet og til at komme tættere på det liv, man gerne vil leve og på de mennesker, man gerne vil leve det med.

Psykolog Mette Bratlann